ELEKTRO RADOVI  u posljednjih 5 godina

 • DV i NN mre?e - Sanski Most - 14 km mre?e sa 350 stubova - samo radovi - materijal isporu?io donator - MERCY CORPS
 • Javna rasvjeta Sanski Most - NRC
 • DV i NN mre?e sa rasvjetom u Ora?ac - Biha? - CARE
 • DV i NN mre?e sa rasvjetom u naselju Martin Brod - 5,8 km sa 145 stubova i IOM
 • DV i NN mre?a sa rasvjetom u naselju Smoljana - B.Petrovac sa 8 km VN mre?e sa 112 stubova i 3,6 km NN mre?e sa 94 stuba CARE
 • DV i NN mre?a Krnja Jela - B. Petrovac - HILSWEWRK sa 1,2 km VN mre?e sa 16 stubova i 5,6 km NN mre?e sa 140 stubova
 • TS 35/10 kV, Vrto?e - B.Petrovac - CARE
 • SFOR - CAMP VELIKA KLADU?A - ELEKTRO RADOVI - zamjena stubova unutar kampa
 • SFOR - CAMP ZGON KLJUC - ELEKTRO RADOVI - zamjena stubova unutar kampa
 • SFOR - CAMP TOMISLAVGRAD 42 stuba sa rasvjetom - ELEKTRO RADOVI
 • NN MRE?A POLJE - PRIJEDOR 800 m sa 22 stuba - LWF
 • JAVNA RASVJETA CAZIN sanacija - sa ugradnjom 186 svjetiljki na postoje?e stubove
 • DV i NN mre?a - PODVIDA?A - SANSKI MOST - 6,8 km sa 178 stubova LWF
 • DV i NN mre?a sa rasvjetom - PODGRME? - B. KRUPA sa 12 km VN mre?e sa 150 stubova i 9 km NN mre?e sa 236 stubova CARE
 • Monta?na TS 10(20)/0,4 - GUDAVAC - CARE
 • DV i NN mre?a - PODGRME? - B. KRUPA - EDA sa 6,4 km mre?e sa 160 stubova
 • DV i NN mre?a - KOPLJENICA - KLJU? - ARC - sa 4,7 km VN mre?e sa 60 stubova i 6,3 km NN mre?e sa 158 stubova
 • DV i NN mre?a - B. BOJNA - V. KLADU?A - IRC - sa 6,4 km VN mre?e sa 85 stubova i sa 7,8 km NN mre?e sa 206 stubova
 • Rasklopi?te "BOSANSKA BOJNA" IRC
 • Kablovski 10(20) kV dalekovod zs RSS "VELIKA GOMILA" - i TS GOMILA i TS BAJRI?I Elektroprivreda
 • SFOR - CAMP VELIKA KLADU?A - stubovi i rasvjeta kampa 52 stuba sa reflektorima
 • GRANICNI PRIJELAZ STRMICA - javna rasvjeta sa 18 stubova CARINSKA UPRAVA
 • UPRAVNA ZGRADA CENTRA PO?TA BIHA?, - elektro radovi, JP BH PO?TA
 • GRANI?NI PRIJELAZ IZA?I? - javna rasvjeta sa 179 stubova CARINSKA UPRAVA
 • JAVNA RASVJETA BIHA? - Fond za infrastrukturu, Opcina Biha?
 • GRANI?NI PRELAZ RA?A - faza II- elektroinstalacije Svjetska Banka, UIO Banjaluka
 • GRANI?NI PRELAZ KARAKAJ - elektroinstalacije
 • GRANI?NI PRELAZ GRADINA-JASENOVAC - elektroinstalacije
 • GRANI?NI PRELAZ BOSANSKI ?AMAC - elektroinstalacije
 • GRANI?NA VETERINARSKA INSPEKCIJA GP "RA?A" - elektroinstalacije
 • GRANICNI PRELAZI KLOBUK I ZUPCI - elektroinstalacije
 • VODOVOD BIHA? - elektroinstalacije


Reference GRAĐEVINSKI RADOVI
(realizirani objekti)

 

由于民间相传酒酿蛋的做法有很多种产后丰胸产品,质量有层次之分,所以喝不同质量层次的酒酿蛋,作用差异也会很大。粉嫩公主酒酿蛋创始人刘燕,祖上就自有一套很好的酒酿蛋的做法,代代相传,通过多年的沉积和堆集,相传到刘燕这一代产后丰胸方法,传统手艺做法与现代科学相结合,通过7年超长周期的研制,发明出了粉嫩公主酒酿蛋,发挥出了酒酿蛋的成效,成果了健康丰胸和内生养颜的必需品丰胸食物,赢得了万千亲们的力捧,获得了广阔丰胸界的共同认可,也因而发明晰粉嫩公主酒酿蛋的品牌专利粉嫩公主酒酿蛋
         Elektrometal Cazin 2006.Sva prava zadr?

    created and designed by ZAGIdesigns